Oppdatert

Verktøykasse

Verktøykassen inneholder alle identitetselementer som sammen skaper vårt nye visuelle uttrykk. Det er derfor viktig at alle som skal bruke denne, setter seg godt inn i regler for bruk, slik at identiteten fremstår konsistent på alle flater og møter med våre målgrupper.

Farger

Fargepaletten er utviklet for å styrke merkevaren og det visuelle uttrykket med et fargeuttrykk som støtter flere av merkevarens behov og oppgaver.

Les mer


Typografi

PP Neue Montreal, Tobias og IBM Plex Mono er Kilden sine identitetsfonter. Samspillet mellom disse gir et definert og over tid gjenkjennelig typografisk uttrykk.

Les mer


Temabilde

Det er utviklet ett unikt temabilde for Kilden. Det skal brukes forskjellige utsnitt av temabildet, for å skape variasjon i utrykket.

Les mer